SUVANNON KYLÄ JA PERÄPOHJALAINEN RAKENNUSPERINNE

AINEISTON VALINTAKRITEERIT

Olen asunut Pelkosenniemellä Suvannon kylässä 20 vuotta. Jo sitä ennen olin kulkenut kylässä mm. pärekattotalkoissa. Tutustuminen Suvannon kylään herätti minussa halun oppia enemmän perinteisistä käsityöammateista ja myöhemmin myös rakennuksista ja niiden suojelusta ja korjaamisesta. Niinpä hakeuduinkin ensin puusepän ja myöhemmin rakennuskonservaattorin ammattikoulutukseen.

 

Tälle sivustolle olen valinnut aineistoa useampaan eri käyttötarkoitukseen. Toisaalta se tarjoaa mahdollisuuden tutustua perinteiseen suomalaiseen maaseudun hirsirakentamiseen, toisaalta antaa käytännön vinkkejä näiden rakennusten kunnossapitoon ja korjaamiseen. Koska perinteisten rakennusten korjaaminen on hyvin laaja alue, ei aineisto missään nimessä ole kattava, mutta toivottavasti pystyy tarjoamaan muutamien esimerkkien lisäksi viitteitä siitä, mistä lisää tietoa löytyy.

 

Näitä tietoja täydentämään olen liittänyt aineistoa Suvannon kylästä ja sen ainutlaatuisesta rakennuskannasta, joka on suurimmalta osin peräisin noin sadan vuoden takaa, jotkut rakennukset jopa 1700-luvulta saakka. Nämä sivut on tehty kirjasto- ja tietopalvelun tradenomin tutkintoon liittyvän virtuaalikirjastokurssin yhteydessä, mutta niiden tarkoituksena on ollut alun perinkin täydentää Suvannon kyläyhdistyksen ylläpitämiä kotisivuja.

 

Aineiston olen valinnut sillä perusteella, että se olisi mahdollisimman asiantuntevaa, luotettavaa ja havainnollista. Kokoelman olen järjestänyt siten, että se etenisi restaurointityön käytännön mukaan: ensin perehtyminen taustoihin, rakennushistoriaan ja suunnitteluun, sitten itse työmenetelmiin, tarvittaviin materiaaleihin ja työn suorittajiin. Suvannon kylän rakennuskantaan liittyvää aineistoa otin mukaan esimerkinomaisesti. Sivujen sisällä olen aineiston järjestyksessä 

noudattanut "tärkeimmät ensin" – periaatetta.